Tietosuojaseloste

Tietosuojaseloste

TIETOSUOJASELOSTE 

AutoCargo Oy – Yhteydenottolomake

1.Rekisterinpitäjä

Nimi:
AutoCargo Oy

Y-tunnus:
2831432-7

Postiosoite:
Haukijärventie 63, 39100 Hämeenkyrö

Sähköposti:
tommy.salonen@autoruotsista.com

Puhelin:
050-5371669

2. Rekisteriasioista vastaavat henkilöt

Nimi:
Tommy Salonen, Toimitusjohtaja

Postiosoite:
Haukijärventie 63, 39100 Hämeenkyrö

Puhelin:
050-5371669

Sähköposti:
tommy.salonen@autoruotsista.com

3.Rekisterin nimi

Yhteydenotto järjestelmä

4.Rekisterin tietosisältö

Rekisterissä käsitellään

– Henkilötietoja
– Auton tilaukseen liittyviä tietoja

Rekisteri voi sisältää seuraavia tietoja

– Nimi
– Puhelinnumero
– Sähköpostiosoite
– Auton tilaukseen liittyviä tietoja
– Linkit sivustoille.

5.Rekisterissä olevien tietojen julkisuus tai salassa pidettävyys

Henkilö- ja muita tietoja käsitellään ja luovutetaan vain lainmukaisiin käyttötarkoituksiin, joista säädetään tarkemmin henkilötietolaissa (523/1999) ja viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetussa laissa (621/1999).

6.Rekisterissä olevien tietojen käsittelyn tarkoitus

Rekisterin pito perustuu

– henkilötietolain 8 §:n 1 momentin 4 kohtaan liittyen lakisääteisen tehtävän hoitamiseen sekä 8 §:n 1 momentin 5 kohtaan asiakassuhteeseen perustuen.

Järjestelmässä olevien tietojen käsittelyn tarkoituksena on tarjota yhteydenottolomake auton hankinnan avuksi Ruotsista. Henkilön kirjaamia tietoja käytetään yhteydenottoihin ja laskutusjärjestelmän asiakasrekisterin luontiin. Sen lisäksi järjestelmässä olevia tietoja voidaan käsitellä seuraavia tarkoituksia varten:

  • asiakassuhteen hoitaminen ja kehittäminen
  • palvelun toteuttaminen
  • asiakaspalvelun ja toiminnan kehittäminen
  • analysointi, raportointi ja tilastointi
  • muut vastaavat käyttötarkoitukset.

Henkilötietoja säilytetään järjestelmässä toistaiseksi. Vapaaehtoisesti luovutettuja tietoja henkilötietoineen säilytetään niin kauan, kunnes henkilö poistaa tietonsa tai pyytää niitä poistettavaksi.

7.Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisteriin tallennettavat tiedot saadaan säännönmukaisesti:

  • henkilöltä itseltään erilaisilla menetelmillä,

Tietoja voidaan luovuttaa kirjallisena tai sähköpostilla.

8.Rekisteröidyn oikeudet

Tarkastus- ja oikaisuoikeus

Henkilöllä on oikeus tarkistaa häntä koskevat järjestelmään tallennetut tiedot. Tarkastusoikeutta koskevat yhteydenotot tulee tehdä kirjallisina ja allekirjoitettuina kohdassa 1. mainittuun osoitteeseen.

Jos rekisteröidyissä tiedoissa on virheitä, rekisteröity voi esittää virheen korjaamista koskevan pyynnön kirjallisesti kohdassa 1. mainittuun osoitteeseen.

Kielto-oikeus ja suostumus

Suoramainontaa, etämyyntiä, muuta suoramarkkinointia, markkina- ja mielipidetutkimusta varten tietoja luovutetaan vain rekisteröidyn antamalla suostumuksella.

Rekisteristä ei luovuteta tietoja ulkopuolisille ilman henkilön suostumusta.

Kielto- ja oikaisuasioissa rekisteröity voi olla yhteydessä kohdassa 2. mainittuun rekisteriasioista vastaavaan henkilöön.

9.Rekisterin suojauksen periaatteet

Rekisterissä olevia tietoja ovat oikeutettuja käsittelemään vain ne AutoCargo Oy:n työntekijät, joilla työnsä puolesta on oikeus käsitellä niitä.

Sähköisesti tallennetut tiedot

Palvelu toimii ympäristössä, joka on SSL-suojattu. Palveluun otetaan yhteys suojatulla verkkoyhteydellä. Tietokannat ja niiden varmuuskopiot sijaitsevat lukituissa tiloissa ja tietoihin pääsevät käsiksi vain palveluntarjoajan nimetyt henkilöt.

Manuaalinen aineisto

Manuaalinen aineisto säilytetään lukitussa tilassa.